Referanser

Still et spørsmål
Vi verdsetter våre kunders oppfatninger og tilbakemeldinger – deres tilfredshet er vårt fremste mål og grunn til å være stolt, derfor skryter vi av det som våre oppdragsgivere synes om oss. Pålitelighet, presisjon og hastighet er trekk som skiller oss ut fra andre byggefirmaer. Vi oppfordrer deg til å benytte våre tjenester og bli en av våre fornøyde kunder.
hrline
Mona

En god jobb. Alt er bra. Jeg anbefaler hjertelig

Alle

Jeg anbefaler dette selskapet til alle.

Mads

Et veldig godt byggfirma! Scannor AS!

Anne

Profesjonell, rask, billig, pålitelig. Jeg kan anbefale dette selskapet.

Axel

Jeg er meget godt fornøyd med arbeidet som ble utført.

Sven

Scannor AS – jeg kan absolutt anbefale dem på det sterkeste.